Srdečne ďakujeme všetkým tým, ktorí sa rozhodli venovať v tomto roku 2% z dane práve nášmu občianskemu združeniu. Veľká ďaka členom, rodičom, rodinným príslušníkom, priateľom, známym aj všetkým firmám. Aj vďaka Vám môžme napredovať, ponúknuť deťom lepšie a kvalitnejšie tréningy, rozširovať svoju činnosť a zveľaďovať naše ihrisko. Pomohli ste nám napríklad zakúpiť nové tréningové pomôcky, ďalej budeme môcť obliecť deti do nových dresov a zakúpiť klubové teplákové súpravy. V budúcom roku plánujeme tiež účasť na dvoch medzinárodných turnajoch, veľký hokejový tábor aj naše sústredenie. Vašu priazeň si skutočne ceníme a ešte raz ĎAKUJEME!

O Vašu podporu sa uchádzame opäť aj v tomto roku. Preto Vás chceme požiadať aj v tomto roku o 2% z Vašich zaplatených daní z príjmov, o ktorých rozhodujete VY. Ďakujeme

 

Vyhlásenie o poukázaní 2% (PDF)

právna forma: Združenie
IČO: 52 856 071
DIČ: 2121330838
Dátum vzniku: 2.12.2019
zapísané: MV SR - VVS/1-900/90-58061
Sídlo: Domovina 388/55, 900 81 Šenkvice
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK34 1100 0000 0029 4209 3991
Šatutárny orgán: predseda - Zuzana Krajčírová
e-mail: has@hockeysenkvice.sk
mobil: 0908 777 623
Facebook: HAŠ - Hokejová Akadémia Šenkvice