Hokejová akadémia Šenkvice - HAŠ

Hokejová akadémia Šenkvice bola založená v roku 2019. Za jej vznikom stoja členovia výboru Oddielu pozemného hokeja Šenkvice ako aj rodičia detí, hrajúcich v klube.
Hlavným cieľom akadémie je podpora klubu ŠK Šenkvice - oddiel pozemného hokeja

  • skvalitniť tréningové podmienky pre deti,
  • zveľadovať ich domáce zázemie,
  • podporovať účasť tímov na domácich a zahraničných podujatiach,
  • organizovať rôzne výlety, súťaže, turnaje,
  • budovať skvelý tím kamarátov.

Okrem toho by sme radi prilákali na hokejové ihrisko nové talenty, sprístupnili tento krásny šport všetkým deťom a rozšírili hráčsku základňu. Ďalej by sme chceli umožniť kvalifikované vzdelávanie súčasným aj novým trénerom, popdorovať záujem o rozhodcovské semináre medzi staršími deťmi a spoločnými silami budovať ďalšiu generáciu skvelých športovcov.

Ako občianske združenie budeme mať možnosť uchádzať sa o príspevky v rôznych výzvach na podporu športu, zapájať sa do projektov, oslovovať možných sponzorov a tiež uchádzať sa o 2% z poukázaných daní. Členom Hokejovej akadémie Šenkvice sa môžte stať aj Vy. Ak máte nápady, podnety, chuť pomocť nám alebo nás chcete akokoľvek podporiť, stačí napísať na našu mailovú adresu.

Váš tím HAŠ a Oddiel pozemného hokeja.

Vyhlásenie o poukázaní 2% (PDF)

Stanovy Občianskeho združenia HAŠ (PDF)

Prihláška za člena Občianskeho združenia HAŠ (PDF)

Vnútorný poriadok Občianskeho združenia HAŠ (PDF)


 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli v tomto roku darovať nášmu OZ 2%!

 


právna forma: Združenie
IČO: 52 856 071
DIČ: 2121330838
Dátum vzniku: 2.12.2019
zapísané: MV SR - VVS/1-900/90-58061
Sídlo: Domovina 388/55, 900 81 Šenkvice
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK34 1100 0000 0029 4209 3991
Šatutárny orgán: predseda - Zuzana Krajčírová
e-mail: has@hockeysenkvice.sk
mobil: 0908 777 623
Facebook: HAŠ - Hokejová Akadémia Šenkvice
HAŠ Hokejová akadémia Šenkvice
HAŠ Hokejová akadémia Šenkvice